Bằng lái xe mô tô A1 và A2 là gì? Chúng khác nhau như thế nào?

Theo quy định của pháp luật giao thông tại Việt Nam, hạng mục phân loại bằng lái xe mô tô hạng A sẽ gồm 4 loại cơ bản bằng A1, bằng A2, bằng A3 và bằng A4. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm thông tin về bằng lái xe máy […]