Những thắc mắc của thí sinh khi thi trượt thực hành lái xe B2

Không phải ai thi ngãy đầu tiên bằng lái xe ô tô B2 cũng đỗ đặc biệt  với phần thi thực hành. Do đó mới có rất nhiều người thắc mắc đặt câu hỏi về việc thi trượt thực hành lái xe B2 ! Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! 1. Yêu cầu tối thiểu […]