Định nghĩa và phân loại các loại xe cơ giới

Xe cơ giới là những loại phương tiện phần lớn đang lưu trên hệ thống giao thông đường bộ. Tuy vậy không phải ai cũng biết về định nghĩa xe cơ giới là gì? Và Và xe cơ giới bao gồm những loại nào trong hệ thống giao thông đường bộ? Chúng ta hãy cùng […]