Làm thế nào để học và thi lấy bằng lái B1 2022?

Bằng lái xe B1, B2 là cần thiết đối với người tham gia giao thông. Tuy vậy nhiều người thường nhầm tưởng về hai loại bằng này dẫn đến chọn học thi không phù hợp. Vậy bằng lái xe B1 là gì? Chạy được những loại xe gì? Những thông tin liên quan đến hai loại bằng […]